De juridische eerste helft: Quincy Promes vervolgd voor poging tot moord?

column-Quincy-Promes

Een aantal maanden geleden schreven wij over het steekincident waarbij voetballer Quincy Promes betrokken zou zijn geweest. Het betrof een steekpartij op een familiefeest in juli 2020, met zijn neef als slachtoffer. Na dit incident werd hij verdacht van poging tot doodslag. Onlangs heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten de tenlastelegging aan te vullen en te verzwaren. Promes wordt op dit moment verdacht van poging tot moord. Getapte telefoongesprekken van Promes op de avond van de gebeurtenis zijn waarschijnlijk de reden voor deze verzwaarde verdenking.

Onbewuste bekentenis

Recentelijk zijn er getapte telefoongesprekken tussen Promes en zijn familieleden op de beruchte avond van de steekpartij aan het licht gekomen. Hierin bekent Promes zijn daad in verschillende gesprekken met zijn vader, moeder en tante. Hij uit zelfs zijn verontwaardiging over het feit dat zijn vader tussen beide partijen is gesprongen. Promes was zich er niet van bewust dat deze telefoongesprekken door de politie werden getapt.

De aanleiding van de steekpartij is nog altijd niet bekend. Promes zou het slachtoffer ervan hebben beschuldigd geld te hebben gestolen van een familielid. In het afgeluisterde gesprek tussen Promes en zijn tante komt het gestolen geld opnieuw naar voren: “Niemand gaat van ons pikken of brutaliseren”. Ook in het gesprek met zijn vader volgt dit: “Mijn loyaliteit is naar mijn tante, wie van haar pikt, maak ik af. Punt uit. Wie van jou pikt, maak ik af. Wie van mijn moeder pikt, maak ik af.” Of dit de daadwerkelijke aanleiding is voor de steekpartij wordt onderzocht door het Openbaar Ministerie. 

Bijvangst in telefoontaps 

Tot op heden is het onbekend waarom de telefoon van Promes werd afgetapt en op dit moment wil het OM daar niet verder op ingaan. Uit het proces-verbaal van het Team Criminele Inlichtingen (TCI) volgt dat er een tap van de politie was. Deze inlichtendienst is onderdeel van de Koninklijke Marechaussee en verzamelt informatie over ernstige misdrijven. Haar kerntaak is het opsporen en bestrijden van georganiseerde criminaliteit. Deze strafzaak valt in principe niet in de portefeuille van het TCI. Dit betekent dat Promes waarschijnlijk onderdeel zou zijn van een onderzoek naar georganiseerde criminaliteit, maar zijn eventuele rol hierin is niet bekend. Het zou kunnen dat hij  zelf verdachte is, of dat de voetballer in beeld is gekomen omdat iemand in zijn nauwe omgeving verdachte is. 

Volgens artikel 126m Strafvordering kan de politie alleen een telefoontap aansluiten als er ernstige verdenkingen zijn. Eventueel voorwaarde artikel. Ook moet het OM deze bijzondere opsporingsbevoegdheid getoetst hebben. Zowel het OM als zijn advocaat, Gerard Spong, willen niet ingaan op de vraag of Promes, of personen in zijn omgeving, betrokken zijn bij andere strafbare feiten.

De tweede helft

Opvallend is dat Gerard Spong zich heeft gewend tot het OM met de suggestie de tenlastelegging te verzwaren. De waarschijnlijke reden hiervoor is dat de verzwaarde tenlastelegging ervoor zou kunnen zorgen dat de zaak sneller kan worden afgehandeld. Het feit dat de tenlastelegging is aangevuld met een zwaardere verdenking heeft niet direct tot gevolg dat Promes daadwerkelijk vervolgd zal worden voor poging tot moord. De officier van justitie moet hier voldoende bewijs voor zien en zal pas een standpunt innemen tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak. De uitgelekte gesprekken zullen echter wel bijdragen aan de bewijsvoering van het OM. De prangende vraag is nu: zal Promes nog spelen in de tweede helft? Of is de wedstrijd definitief voorbij voor deze voetballer.

Meer over

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Scroll naar top