Oprichter van Nextius Legal Antoine Endtz: “Een goede advocaat staat met beide benen in de maatschappij.”

interview-Antoine-Endtz

Ondernemingsrecht advocaat Antoine Endtz heeft de advocatuur vanuit veel verschillende perspectieven mogen bezien. Hij trapte de eerste zeven jaar van zijn loopbaan af in de advocatuur bij Stibbe, waarvan hij één jaar in Parijs werkte. Na twintig jaar bij Höcker werkzaam te zijn geweest, begon Endtz een eigen praktijk: Nextius Legal. Als liefhebber van het vak houdt hij zich in het bijzonder bezig met procederen op het gebied van verbintenissenrecht, zakenrecht en corporate litigation. Sinds 2010 geeft hij ook juridische ondersteuning aan goede doelenorganisaties met de door hem opgerichte stichting: Mendtz & Co.

De Champions League van het procederen?

Aan het IJ bevindt zich het Gerechtshof van Amsterdam. De Ondernemingskamer (OK) is hier onderdeel van. Dit orgaan heeft als taak geschillen te beoordelen die zich bij vennootschappen voordoen. Met ondernemingsrecht als specialisme bezoekt Endtz regelmatig bij de OK. ‘‘Procederen bij de Ondernemingskamer is voor mij een beetje de crème de la crème van het procederen.’’ Er wordt veel gevraagd van je kennis en vakkundigheid. ‘‘Zo hebben de betrokken rechters en raadsleden, denk hierbij aan accountants en fiscalisten, een enorme dossierkennis.’’ Daarnaast moet je veel jurisprudentie op je netvlies hebben, want de procedure is daar voornamelijk op gericht. 

”Dat komt gewoon omdat de wetgever achterblijft.”

Ondanks dat Endtz de procedure bij de OK als zodanig professioneel acht, zou hij wel graag zien dat de Kamer meer bevoegdheden krijgt. In de huidige vorm kan de OK een aantal in de wet neergelegde besluiten nemen. Het gaat hierbij om ingrijpende besluiten en vergaande bevoegdheden. Denk aan het ontslaan en schorsen van bestuurders, het benoemen van een tijdelijke bestuurder of (zelfs) het ontbinden van de vennootschap. Echter, in de situatie waarin aandeelhouders ruzie met elkaar hebben, heeft de OK nauwelijks ruimte om in te grijpen. Volgens Endtz is de geschillenregeling van artikel 2:335 e.v. BW niet meer van deze tijd. In een geschilsituatie tussen aandeelhouders kan de OK nu niet adequaat handelen. ‘‘Daar kunnen ze niets aan doen. Dat komt gewoon omdat de wetgever achterblijft.’’ 

Verbindend kleien

Gedurende zijn loopbaan in de advocatuur is Endtz een aantal zaken duidelijk geworden. ‘‘Uiteindelijk komt het neer op, het klinkt misschien heel wollig, één woordje en dat is: verbinding.’’ Endtz vertelt dat hij in iedere zaak verbinding probeert te zoeken met de wederpartij. Het frustreert dan ook als dit niet lukt. ‘‘Als we met z’n allen veel meer verbinding zouden maken, dan zouden er ook veel minder advocaten nodig zijn.’’ Volgens Endtz is de commercie momenteel te veel doorgeslagen. Er is te veel commercieel belang bij escalatie en dat heeft te maken met het verdienmodel. Dit is erop gebaseerd dat een advocaat meer verdient als een geschil tussen partijen escaleert, dan wanneer het niet escaleert. Endtz meent dat advocaten dit proces zouden moeten doorbreken. Dit begint al bij de rechtenstudenten, zo zou hier tijdens de opleiding meer aandacht aan moeten worden besteed.  

”Het sexy zijn van een advocaat is dat je met mensen kleit.”

Daarnaast raakt Endtz niet uitgepraat over de rol die psychologie en mediation vervullen in het vak van de jurist. Het recht is slechts één van de elementen waarmee een jurist zich bezighoudt. Psychologie is een ander belangrijk element dat ten onrechte vaak naar de achtergrond verdwijnt. Volgens Endtz kun je zowel het recht als psychologie inzetten als middel om een bepaald doel te bereiken. Daarom zouden rechtenstudenten moeten worden onderwezen niet oordelend te luisteren. Als zij dit leren gaan zij op een hele andere manier gesprekken in. Dan krijg je ook een totaal ander resultaat. ‘‘Dat is echt fascinerend.’’

Verder denkt Endtz dat veel rechtenstudenten het vak hebben gekozen, omdat ze een bepaald beeld hebben van het bestaan als advocaat. De advocatuur heeft een soort van sexy uitstraling, maar Endtz vindt dat niet. ‘‘Het sexy zijn van advocaat is dat je met mensen kleit. Als je je werk goed doet, dan gebruik je het recht als middel om mensen bij elkaar te kleien, mensen weer bij elkaar te brengen.’’

Mendtz & Co

Endtz vertelt dat hij advocaat is geworden omdat hij een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel heeft. Hij vindt dat hij mensen moet helpen die onrechtvaardig zijn bejegend. Deze overtuiging komt mede tot uiting in de oprichting van zijn stichting Mendtz & Co. Hiermee biedt hij ondersteuning aan goede doelenorganisaties op juridisch gebied. ‘‘Dat is echt heel dankbaar.’’ Zo is Endtz jarenlang actief geweest voor Free A Girl en heeft hij deze stichting geholpen een impressieve organisatie te worden in Nederland.

Momenteel is Endtz in touw een stichting op te zetten voor mensen met een eetstoornis. Endtz legt uit dat er bij veel klinieken die eetstoornissen behandelen lange wachtrijen zijn. Klinieken waar men wel meteen terecht zou kunnen hebben vaak een duur prijskaartje. Daarom helpt hij een stichting op te zetten die financiële steun biedt aan hulpbehoevenden. Zo is Endtz bezig met een fondsenwerving om geld in te zamelen teneinde mensen te helpen die dat volgens hem hard nodig hebben.

Mendtz & Co is een mooi voorbeeld van Endtz’ gedachtegoed. ‘‘Uiteindelijk ben je pas een goede advocaat als je met beide benen in de maatschappij staat. Dan zie en volg je wat er in de maatschappij gebeurt en ga je mee met de tijd.’’

Meer over

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Scroll naar top