Notaris bij Van Doorne Saskia Laseur: ‘Als notaris ben je een beetje de huisarts onder de juristen’

website formaat (11)

Als notaris en partner bij Van Doorne is Saskia Laseur, met haar veelzijdigheid en scherpe visie op het vak, een verfrissende verschijning. Na op te groeien op het eiland Texel en in het bruisende Amsterdam, begon haar juridische carrière in Den Haag. Laseur is op dit moment bestuurslid bij talloze organisaties zoals de Law Firm School en Meer Muziek in de Klas. Laseur geeft in dit interview een kijk in het leven van een notaris en onderstreept daarbij het belang van nevenfuncties en constante ontwikkeling. 

More is more 

‘Het was een hele bewuste keuze om van het Nederlands recht richting de specialisatie notarieel recht te gaan’. Een notaris is onpartijdig en komt op voor alle bij de akte betrokken partijen. Een advocaat is per definitie partijdig en is er om een geschil namens één partij op te lossen. Laseur benadrukt: ‘uiteindelijk vind ik het het leukst om belangen van alle verschillende partijen te behartigen’. Als jonge notaris begon Laseur bij een kantoor in Den Haag. ‘Ik heb heel bewust bij een kleiner kantoor gesolliciteerd waar de werkzame notarissen in verschillende rechtsgebieden gespecialiseerd waren, maar ook in de wetenschap an sich geïnteresseerd waren’. Laseur benadrukt dat het van belang is begrip te hebben van verschillende rechtsgebieden. 

‘Bij grote kantoren zijn juristen vaak gespecialiseerd in en werkzaam op één afdeling. Hoewel dit focus en expertise biedt, kan het ook leiden tot minder interactie met cliënten’, aldus Laseur. Het idee van starten bij een kleiner kantoor, waar men mogelijk meer betrokken is bij verschillende aspecten van de praktijk, sprak Laseur meer aan. ‘Als notaris ben je een beetje de huisarts onder de juristen.’

Out of the box  

Hoewel Laseur zich graag omringt met uitdagingen en andere perspectieven, vindt ze nog altijd structuur in de basis. ‘De schakelbepaling artikel 3:84 BW heb ik elke dag in mijn hoofd, die is echt fantastisch.’ De drie assen uit dit artikel vormen volgens Laseur een goede structuur voor iedere situatie. ‘Wij zijn geschoold in een structuur, maar het maakt uiteindelijk niet uit of die landt in een notariële akte, een onderhandse akte of in een reglement. Het helpt mensen om overzicht te houden.’ Laseur benadrukt daarnaast hoe belangrijk het is om buiten de structuur van het civiele recht te kijken. 

‘Laten we heel eerlijk zijn, succes kent vele vaders en moeders.’ 

‘Notarissen worden vaak civielrechtelijk opgeleid, maar ik zou van de daken willen schreeuwen: zorg dat je ook in het publiekrechtelijke domein je vak beheerst.’ Laseur stelt dat je algemene rechtsbeginselen goed kunt gebruiken om de inhoud van besluiten beter te maken en aan te vullen. ‘Laten we heel eerlijk zijn, succes kent vele vaders en moeders. Soms is iets echt nodig om een samenwerkingsverband positief af te laten stralen op publieke- én op private partijen.

Diversiteit 

Het terugkerende thema in het leven van Laseur is pluriformiteit en het benutten van verschillen. Dit vindt zij terug in zowel haar functie als notaris op de werkvloer bij Van Doorne, als bij de talloze nevenfuncties die zij al jaren bekleedt. In 2023, na haar periode als managing partner van Van Doorne is Laseur tot Legal Woman of the Year verkozen, onder andere omdat zij zich uitspreekt over het belang van diversiteit. ‘Het heeft er uiteindelijk mee te maken dat oplossingen voor zaken vaak gewoon verschillende invalshoeken vragen.’ Ze benadrukt hierbij de waarde van Van Doorne als een multidisciplinair kantoor, waar multidisciplinaire en diverse teams tot de beste oplossingen komen. 

‘We hebben het in het sollicitatiegesprek gehad over of ik in de zomer kousen droeg.’

Laseur blikt in dat kader terug op haar eigen sollicitatieproces, bij het kantoor waar ze begon, was ze de eerste vrouwelijke kandidaat-notaris die kwam solliciteren. ‘We hebben het in het sollicitatiegesprek zelfs gehad over of ik in de zomer kousen droeg’. Laseur vervolgt: ‘Dit zijn een beetje de uitschieters. Maar toch, het feit meenemen dat je vrouw bent, dat je misschien als vrouw, met elke achtergrond die je meebrengt, een ander licht laat schijnen op de zaak’. 

Compos mentis 

Laseur gelooft in meervoudige ambities: ‘er is een korte periode geweest dat ik tachtig procent aan dit kantoor als partner verbonden was. Dat had niet zoveel te maken met minder werken, maar met vrijheid over mijn eigen agenda’. Laseur geeft daarnaast onder andere les aan de Governance University, ‘Ik vind het heerlijk om daar tijd aan te spenderen’. Laseur verduidelijkt dat tachtig procent niet representatief is voor de tijd die er daadwerkelijk in zit. ‘Je zit er natuurlijk in feite honderd, honderdtwintig procent in. Je zit er niet voor tachtig in, dat weten we allemaal. Je hebt gewoon die twintig extra erbij gepakt’. Dat is precies de reden waarom Laseur vrouwen adviseert en stimuleert om voor fulltime te gaan én nevenfuncties niet te snel af te wijzen. ‘Je zit er toch wel en de nevenfuncties geven extra energie voor jou en je kantoor!’

‘Het is een tweerichtingsverkeer’

Volgens Laseur is constante ontwikkeling waardevol. ‘Ik zou het fantastisch vinden als collega’s dan bij wijze van spreken zeggen: ik wil nog een dag in de week leraar zijn’. 

Laseur wijst rechtenstudenten erop dat elke stap in je carrière over gelijkwaardigheid gaat. ‘Het is niet zo dat jij ergens komt solliciteren. Nee, het is welke omgeving past bij jou? Het is een tweerichtingsverkeer’. Laseur zegt dat ze altijd werkzaam zal blijven, in welke vorm dan ook. Maar haar uiteindelijke doel is niet per se werkgerelateerd: een voedselbos creëren van het weiland achter haar boerderij. Met haar daadkracht zal dit zeker goedkomen.

Meer over

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Scroll naar top