Carrie van der Kroon: “We dragen bij aan de realisatie van kinderrechten”

interview-Carrie-van-der-Kroon

Carrie van der Kroon is Hoofd Lobby & Advocacy bij Defence for Children – ECPAT. Defence for Children – ECPAT Nederland is een juridische kinderrechtenorganisatie die opkomt voor de rechten van kinderen in Nederland, maar ook daarbuiten. Kinderen en volwassenen kunnen bijv. juridisch advies krijgen via de helpdesk. Carrie houdt zich bezig met projecten in Latijns-Amerika, Azie, Afrika en het Midden-Oosten om seksuele uitbuiting van kinderen te voorkomen en te bestrijden en bewustwording rondom dit onderwerp te creëren. Carrie is naast deze werkzaamheden host van de podcast ‘Recht van spreken’, waarin zij met verschillende jongeren en experts op het gebied van kinderrechten in gesprek gaat om inzicht te geven in situaties die de meesten van ons zich niet kunnen voorstellen.

Recht en realiteit op gespannen voet

Op de middelbare school ontstond Carrie van der Kroon haar passie met betrekking tot participatie van kinderen en jongeren in de maatschappij. Op haar vijftiende werd zij door de Nationale Jeugdraad geselecteerd om mee te doen aan het Nationaal Jeugddebat. Zij vertelt: “Ik mocht namens Nederlandse jongeren in de Tweede Kamer debatteren over verschillende onderwerpen en ik merkte toen dat de stem van jongeren er echt toe kan doen.” Vervolgens ontwikkelde zichzelf als trainer, onder andere voor jongeren in gesloten jeugdzorginstellingen en jeugdgevangenissen, waar zij hen trainde in vaardigheden als participatie en debatteren. Hierdoor wist zij dat zij haar passie ook tijdens haar rechtenstudie verder wilde uitdragen.

Tegen het einde van haar bachelor volgde zij het vak rechtssociologie. “Het was eigenlijk het meest gehate vak door studenten destijds, maar ik dacht: ja dit is waarom ik rechten ben gaan studeren.” De interactie tussen het recht en de maatschappij sprak haar direct aan. “Ik wilde me verdiepen in de wijze waarop mensen gebruik maken van het recht of ideeën hebben over het recht. Maar ook over hoe het recht in de praktijk soms helemaal niet werkt, of niet rechtvaardig voelt, specifiek waar het gaat om kinderen.” Dergelijke vraagstukken trokken haar belangstelling. Gedurende haar studie deed zij dan ook verschillende onderzoeken naar de wijze waarop kinderrechten in de praktijk doorwerken en hoe kinderen zelf kijken naar hun rechten. Dit deed zij onder andere op koffieplantages in Centraal-Amerika. “Er zit een bepaalde spanning tussen het recht en de realiteit en daar moet je iets mee.”

Een juridische casus heeft altijd een realiteit en daar zijn mensen bij betrokken

Als idealistische jurist vindt Carrie het belangrijk dat je als rechtenstudent iets begrijpt van de maatschappij waar het recht, zoals dat is bedacht, invloed op heeft. “Een juridische casus heeft altijd een realiteit en daar zijn mensen bij betrokken. Dat leer je niet per se tijdens de studie.” Volgens haar is het zijn van jurist een beroep met een maatschappelijke opdracht. Het feit dat zij met haar werk actief bezig is met het bevorderen van kinderrechten en zo haar steentje bijdraagt aan de maatschappij, maakt haar een inspirerend persoon.

Recht van spreken

De internationale projecten waar Carrie zich voor inzet zien voornamelijk op het voorkomen en bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen. “We starten projecten in landen waar specifiek die problematiek speelt waar wij actief op willen zijn en waar de noodzaak is.” Ze werkt samen met lokale organisaties van kinderrechtenexperts, vaak juristen. In de projecten wordt samengewerkt met kinderen, ouders, gemeenschappen, overheden en bedrijven om de positie van kinderen te versterken en maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen. “Met onze projecten proberen we in bepaalde landen bewustwording rondom internationale en nationale kinderrechten te creëren over het vaak onbegrepen en moeilijke onderwerp seksuele uitbuiting van kinderen.” Verder zien haar werkzaamheden op beleidsbeïnvloeding, met name richting de VN. Met betrekking tot ontwikkeling van kinderrechten probeert zij zowel internationaal als in Nederland bepaalde zaken op de agenda te zetten. 

In het kader van bewustwording brengt Defence for Children ook maandelijks een aflevering uit van de podcast ‘Recht van spreken’, waarin Carrie de host is. “In een podcast kun je een onderwerp heel erg uitdiepen, daarom past dat goed bij onze organisatie.” In de podcast spreekt zij met jongeren en experts over verschillende onderwerpen, zoals armoede en migratie, maar ook over participatie van kinderen binnen gemeenten. “De jongeren in de podcast zijn geweldig. Ondanks dat het soms heel pijnlijk is om hun verhalen te horen, is het ook ontzettend inspirerend.”

Een kritische vriend

Carrie werkt ook aan projecten met de reis- en toerismeindustrie, welke haar het meeste bijblijven. “Ik ben altijd erg trots op deze projecten.” In de projecten begeleidt Defence for Children – ECPAT bedrijven, zoals hotels, in een traject waarbij ze standaarden, beleid en procedures ontwikkelen. “Wij zijn eigenlijk hun kritische vriend.” Op deze manier kunnen dergelijke bedrijven voldoen aan hun maatschappelijke zorgplicht ter voorkoming van seksuele uitbuiting van kinderen binnen die organisatie. Het trainen van het personeel en management behoort ook tot zo’n traject.

 

We dragen echt bij aan de realisatie van kinderrechten in de praktijk.

 

De reden waarom zij deze projecten zo bijzonder vindt, is omdat er uiteindelijk een daadwerkelijke gedragsverandering zichtbaar is binnen de bedrijven. Verdachte zaken worden bijvoorbeeld sneller gemeld en er wordt meer samengewerkt met de lokale politie. Het zet dus echt zoden aan de dijk. “We dragen echt bij aan de realisatie van kinderrechten in de praktijk.”

Meer over

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Scroll naar top