Weyer VerLoren van Themaat: “Als mededingingsadvocaat moet je stamina hebben”

My Post

Weyer VerLoren van Themaat werkt al sinds 1990 bij de mededingingsrecht-sectie van Houthoff. Op een maandagmorgen worden wij vriendelijk verwelkomd door VerLoren van Themaat op de eerste verdieping van de ITO toren, waarin het kantoor van Houthoff gevestigd is. Hij begeleidt ons naar zijn ‘lievelingskamer’, doelend op de imposante vergaderzaal op de 23e verdieping met een prachtig vergezicht over de stad. 

Nadenken over het functioneren van de maatschappij

In 1981 verliet VerLoren van Themaat zijn middelbare school. Hij kreeg de kans om een jaar lang op verschillende schepen te zeilen. Deze liet hij niet lopen. “Dit was ver voordat het hele woord gap year uitgevonden was.” In de laatste maand van dat jaar zat VerLoren van Themaat op een boot met een schipper die na de nodige biertjes vond dat de studie rechten heel goed bij hem zou passen. Dit is hij toen maar gaan doen. Het mededingingsrecht greep VerLoren van Themaat, omdat er binnen dat rechtsgebied veel wordt nagedacht over het goed laten functioneren van de maatschappij. Vooral tijdens zijn stage bij de Europese Commissie, waar het grote beleid wordt gemaakt, werd dit hem duidelijk. “Het mededingingsrecht zit op het snijvlak van hoe je de maatschappij wilt inrichten op basis van economisch en rationeel denken en de juridische vormgeving ervan.’’ VerLoren van Themaat geeft aan dat marktwerking op bepaalde terreinen meer welvaart oplevert, maar dat daarnaast overheidsbemoeienis van groot belang is. “Vanuit klimaatoogpunt bijvoorbeeld, anders gaat de hele wereld naar de klote.’’ 

Zo begon de mededingings-sectie

Wanneer wij VerLoren van Themaat de vraag stellen hoe hij bij Houthoff terecht is gekomen, ontstaat er een glimlach op zijn gezicht. Waar hij eerst bij een buitengewoon chique Brits kantoor in Brussel werkte, kwam hij bij zijn sollicitatiegesprek bij Houthoff in Amsterdam tegenover twee mensen te zitten die ‘gewoon’ een shaggie aan het rollen waren. “Toen dacht ik, waar ben ik beland? Wat is dit voor toko?’’ Hij vervolgt: “Op een gegeven moment realiseerde ik me dat dit eigenlijk gewoon een heel erg leuk kantoor was’’. En zo begon VerLoren van Themaat in 1990 de mededingingssectie bij Houthoff die altijd leuk is gebleven en inmiddels een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. 

Het kan soms gaan om vele miljarden euro’s”

Als mededingingsrecht-advocaat moet je volgens VerLoren van Themaat een aantal eigenschappen hebben. Naast dat je gevoel moet hebben voor economische principes, zijn het vaak zaken van de lange adem. “Als mededingingsadvocaat moet je stamina hebben.Inbreuk op de mededingingsregels komt onder andere voor bij kartelvorming tussen meerdere bedrijven. Ook kan er een schending van het mededingingsrecht plaatsvinden wanneer één bedrijf een dominante positie op zijn markt verkrijgt en hier misbruik van maakt. Dit soort procedures zijn complex en kunnen zo 5 à 10 jaar duren. De hiermee samenhangende schadevergoedingsprocedures kunnen van gelijke duur zijn. De lengte van deze zaken wordt deels verklaard door de grote belangen die hiermee gemoeid zijn. “Het kan soms gaan om vele miljarden euro’s.”

Gaan wij een grote, fantastische onderneming worden of blijven wij een klein boertje?’’

De fusiepraktijk maakt ook deel uit van het werk waar VerLoren van Themaat zich mee bezig houdt. Hier is het juist belangrijk dat je als advocaat een bepaald tempo hebt. Wanneer twee bedrijven fuseren, kan een te dominante positie op de markt ontstaan. Dit kan ervoor zorgen dat de concurrentie op die markt significant wordt belemmerd. VerLoren van Themaat vindt dit de leuke zaken, omdat het over de toekomst en het benutten van kansen gaat. “Gaan wij een grote, fantastische onderneming worden of blijven wij een klein boertje?’’ Hij vervolgt: “Kunnen wij de leiding nemen in onze industrie of moeten wij maar een beetje aan de zijkant staan?’’. Het zijn vragen waar de cliënten van VerLoren van Themaat mee geconfronteerd worden. Duurt het proces te lang, dan dreigt de fusie niet door te gaan. 

Asterix en Obelix en de ICN

VerLoren van Themaat is door de Autoriteit Consument & Markt (ACM) benoemd als non-governmental advisor voor hun contacten met het International Competition Network (ICN). Om de ICN te beschrijven maakt hij een vergelijking met de druïde-bijeenkomst van Asterix en Obelix, waar hij groot fan van is. VerLoren van Themaat legt uit dat bij deze bijeenkomst druïden uit heel de wereld bij elkaar komen om toverdranken met elkaar te vergelijken. Vervolgens maakt hij het bruggetje naar de ICN, waarin alle mededingingsrecht-autoriteiten uit de hele wereld bij elkaar komen. VerLoren van Themaat noemt de ICN deels ontwikkelingshulp. “Naast de uitwisseling van high-end analyses tussen landen met een hele lange mededingingsrechttraditie worden bijvoorbeeld ook Afrikaanse landen en kleine eilandeconomieën ondersteund die net een mededingingssysteem proberen op te zetten.” 

“Geluk is afdwingbaar”

Daarnaast organiseert VerLoren van Themaat jaarlijks een congres over de ontwikkelingen in het mededingingsrecht. Het doel van de stichting, die dit congres organiseert, is om het nadenken over het mededingingsrecht in Nederland te stimuleren. Wat betekenen de wereldwijde thema’s voor Nederland? De ACM is hier nauw bij betrokken. Ook proberen ze studenten te betrekken bij het congres. Zo worden er drie studentenprijzen uitgereikt voor de beste masterscripties op het gebied van mededingingsrecht, met als hoofdprijs 1000 euro. Aangezien VerLoren van Themaat zich heel betrokken voelt bij deze studentenprijzen, wil hij tot slot de rechtenstudent een tip meegeven: “Ga ervoor. Loop verschillende stages, probeer te kijken waar je passie ligt en gun jezelf die mogelijkheid om de ongelooflijk leuke dingen die het recht te bieden heeft te ontdekken”. VerLoren van Themaat sluit af: “Geluk is afdwingbaar”. Zo is het maar net. 

Meer over

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Scroll naar top