Merel Lommen

Recht en taal zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, net als recht en de maatschappij. Dit is waarom ik voor de studie rechtsgeleerdheid heb gekozen en wat ik zo interessant vind aan RechtenCircuit.nl: bezig zijn met taalbegrip en concrete, actuele juridische onderwerpen.

Zomer 2020 zal ik mijn bachelor afronden om daarna met mijn master te beginnen. Dit zal informatie- en/of arbeidsrecht zijn. Twee levendige rechtsgebieden die constant in ontwikkeling zijn. 

Het recht is constant in beweging, niet alleen door de politiek maar ook door veranderende visie op onderwerpen. Een voorbeeld hiervan is het arrest wat ook wel tongzoen 2 wordt genoemd, de HR komt terug op het ‘tongzoen-arrest’ (HR NJ 1998/781). Een afgedwongen tongzoen kan voortaan niet meer als ‘verkrachting’ in de zin van art. 242 Sr worden gekwalificeerd. Waar vroeger een tongzoen gelijk aan verkrachting werd gezien, denken wij daar nu kennelijk anders over. 

Dit heeft ook te maken met taal. Wat men vroeger redelijk vond, kan men nu niet meer redelijk vinden. Hoe de invulling van het recht steeds verandert en hoe mensen verschillend denken over de invulling van wat recht zou moeten zijn, vind ik razend interessant. Bij RechtenCircuit kan ik mij hier nog meer in verdiepen en mijn kennis toepassen.

Heb je opmerkingen over onze stukken of een tip over wie wij zouden moeten interviewen, schroom dan niet om een mail te sturen naar info@rechtencircuit.nl

Foto Merel
Scroll naar boven
Scroll naar top