Saskia Selen, directeur-bestuurder Nationale DenkTank: ‘Door samenwerking een steentje bijdragen’

website formaat

In een tijd van voortdurende verandering en complexe maatschappelijke vraagstukken is er behoefte aan frisse denkers en innovatieve oplossingen. De Nationale DenkTank staat centraal in deze zoektocht naar vooruitgang. Met een diverse groep van getalenteerde en jonge professionals, streeft de denktank naar het doorbreken van conventionele denkwijzen en het aanpakken van de grootste uitdagingen van onze tijd. Directeur-bestuurder van de Nationale DenkTank Saskia Selen en oud-rechtenstudent en alumna Louise Roelfsema, nemen ons mee in het verhaal van de organisatie. 

Brandstoffen

De Nationale DenkTank bestaat dit jaar negentien jaar en is opgericht om impact te maken en positieve maatschappelijke veranderingen te brengen. Hiervoor stelt zij drie doelstellingen. De eerste doelstelling is om jonge mensen, die in de laatste fase van hun studie zitten, tools te geven. Denk aan expertise, netwerk, maar ook methodieken om impact te kunnen maken. In de denktank zelf, maar ook daarna met het uitwerken van oplossingen of in hun verdere carrière. De tweede doelstelling is gericht op het creëren van reuring in het maatschappelijk debat. ‘Ik vind het erg belangrijk om onze deelnemers en alumni een podium te geven waar ze zich kunnen laten horen,’ vervolgt Saskia. De derde en laatste doelstelling is dat de slimme, laagdrempelige en positieve oplossingen een bijdrage leveren aan het maatschappelijk vraagstuk van het jaar. Op deze manier kunnen ze daadwerkelijk geïmplementeerd worden. 

Akoestische kamer 

De jaarlijkse Nationale DenkTank richt zich de komende drie jaar elk jaar op verschillende urgente, vastzittende vraagstukken binnen het thema circulariteit en duurzaamheid. Dit thema is uitgekozen omdat het relevant is voor iedereen. Overheid, bedrijfsleven, wetenschap, maatschappelijk middenveld, onderwijs en burgers. Elk jaar worden twintig nieuwe deelnemers uitgekozen op basis van hun talent om in één grote denktank vier maanden lang fulltime aan de slag te gaan. Deze deelnemers hebben allemaal verschillende achtergronden en opleidingen. ‘We geloven dat talenten in allerlei vormen en maten voorkomen en uit verschillende hoeken van de samenleving’, aldus Saskia. Op dit moment staan de inschrijvingen open op de website tot 12 april. De twintig deelnemers die geselecteerd worden gaan zich over een bepaald maatschappelijk probleem buigen. Meningsverschillen zullen hierin voorkomen, maar deze zijn gezond. ‘Door de vele achtergronden en andere referentiekaders wordt het in ieder geval geen klankkast’, vertelt Louise. Een mooie uitdaging om van elkaar te leren. 

Zaadje geplant 

Een eerder succesvol thema van de Nationale DenkTank was biodiversiteit. Uit onderzoek kwam naar voren dat één op de twee Nederlanders niet weet wat biodiversiteit is. Louise vervolgt: ‘Mensen zijn crisismoe en zitten niet te wachten op een wijzende vinger die vertelt wat wel en niet mag.’ Tijdens de oplossingsfase is geconcludeerd dat een toegankelijke, laagdrempelige en vooral leuke methode moet worden ontwikkeld om biodiversiteit te leren kennen. 

‘Het staat symbool voor een impactvolle oplossing die vanuit positiviteit een bijdrage levert’

Daaruit is Plantje Boom ontstaan. Dit is een kaartspel waarin je binnen vijftien minuten leert wat biodiversiteit is, maar ook wat je zelf kunt doen om bij te dragen aan biodiversiteitsherstel. Het spel informeert op zo’n manier dat ook mensen die niks van natuur of biologie weten, binnen een korte tijd er iets van opsteken. Samen met de organisatie Natuur & Milieu is dit spel op 4500 basisscholen, kinderopvangen en BSO’s gebracht. Inmiddels is Plantje Boom ook onderdeel geworden van een lespakket. Zo leren kinderen dus op jonge leeftijd waarom biodiversiteit zo belangrijk is. Plantje Boom probeert dit vanuit intrinsieke motivatie te stimuleren. Saskia noemt het ‘een symbool voor een impactvolle oplossing die vanuit positiviteit een bijdrage levert aan de verandering die we in gang wilden zetten.’ 

De oplossingen die uit de denktank ontstaan, zijn veelzijdig. Naast Plantje Boom vloeien er beleidsvoorstellen uit voort waar de politiek mee verder kan. Marjolein Moorman, wethouder van Amsterdam, heeft een aantal jaren geleden een initiatief vanuit de Nationale DenkTank opgepikt: Brede Brugklas Bonus. Dit is een mix in de brugklas van verschillende niveaus door elkaar heen. Het idee hierachter is dat je daarmee bubbels doorbreekt en kinderen van elkaar kunnen leren. ‘De ontwikkeling komt hierdoor ten goede en gaat segregatie tegen,’ vervolgt Saskia. Marjolein Moorman heeft dit in haar beleid opgenomen waardoor Amsterdamse scholen bij de gemeente Amsterdam de Brede Brugklas Bonus kunnen aanvragen. 

De droomfabriek 

Er hoeft volgens Saskia geen verandering plaats te vinden in de manier waarop maatschappelijke problemen worden aangepakt. Zowel binnen als buiten de Nationale DenkTank. ‘Iedereen die bezig is om een maatschappelijke bijdrage te leveren, op welke manier dan ook, speelt een rol om tot de oplossing te komen’, aldus Saskia. Het feit dat er maatschappelijke betrokkenheid is en dat mensen zich hard willen maken voor de wereld om hen heen, is alleen maar toe te juichen. Iedereen heeft daarvoor zijn eigen motivatie en draagt hier op zijn eigen manier zijn steentje aan bij.

‘Ik geloof heel erg dat je in heel Nederland gevestigd moet zijn, als je voor Nederland bezig bent’ 

Saskia ziet de toekomst hoopvol in. Ze droomt dat de Nationale DenkTank gigantisch wordt. Hopelijk komen er meer DenkTanks, ofwel meer lokale DenkTanks op verschillende plaatsen in Nederland. Die vormen dan samen dé Nationale DenkTank. De stichting is nu gevestigd in Amsterdam en er wordt dus ook vooral vanuit de Randstad geopereerd. ‘Ik geloof erin dat je in heel Nederland gevestigd moet zijn, als je voor Nederland bezig bent.’ 

Meer over

Deel dit artikel

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven
Scroll naar top