Eva Bazen

Als vrijwilliger in Oeganda kwam ik voor het eerst in aanraking met échte armoede. In een klein dorpje tegen een heuvel vol bananenbomen bezocht ik het gezin van een alleenstaande, gehandicapte moeder. Na de geboorte van haar achtste kind was zij door haar man in de steek gelaten. Zonder inkomen om haar kinderen te onderhouden was zij financieel compleet afhankelijk van de goedwillendheid van haar buren en mede dorpsbewoners. Wat een onrecht. 

Wat ‘recht’ of ‘onrecht’ nou precies is en waarom ik dat op mijn eigen manier beleef, zijn meta-ethische vragen die mij bezig houden. Rechten en onrechten zijn in de wet vastgelegd, maar wie of wat heeft die bepaald en hoe gaan we daarmee om? Waarom is onze maatschappij zo ingericht dat die ene Oegandese moeder meer onrecht lijdt dan recht geniet?

Als derdejaars law major bij PPLE College buig ik mij vaak over dit soort kwesties. Ik leer hier vanuit verschillende invalshoeken en kennisvelden met nieuwe oplossingen te komen voor de sociale problemen die onze veranderlijke maatschappij rijk is. Naast armoedebestrijding zijn weeshuistoerisme, onethisch spyware gebruik en Nederlands moeizame koninkrijksrelaties voorbeelden van sociale problemen die mij aan het hart gaan. Hoewel ik mij bij PPLE specialiseer in het recht, zou ik mezelf vanwege mijn interdisciplinaire opleiding dus geen ‘hardcore rechtenstudent’ noemen. Juist hierom denk ik binnen de redactie van waarde te zijn. 

Daarnaast heb ik altijd al een voorliefde gehad voor de Nederlandse taal en kan ik genieten van goed geschreven stukken. Ergens las ik ooit over de kracht van ritmisch schrijven. Variatie in zinslengte en -opbouw zou voor een bepaald ritme zorgen. Als elke zin dezelfde structuur en daarmee hetzelfde ritme heeft, wordt een tekst al gauw saai. Ik neem mij voor om hier rekening mee te houden tijdens het schrijven van de stukken voor Rechtencircuit.nl en hoop dat jullie mijn eigen ritme zullen waarderen!

Heb je opmerkingen over onze stukken of een tip over wie wij zouden moeten interviewen, schroom dan niet om een mail te sturen naar redactie.rechtencircuit@gmail.com.

9F07A7F7-B2D5-406B-BAA9-C2D93FF229F9
Scroll naar boven
Scroll naar top