Sollicitatietips

 • Stel je CV anti-chronologisch op
 • Leg de focus op ervaring en competenties
 • Zorg voor structuur en overzicht
 • Vermijd vaktaal en afkortingen
 • Houd je CV kort en bondig
 (max 2A4)
 • Pas je CV per sollicitatie aan
 • Voeg alleen inhoudelijke nevenactiviteiten toe
 • Voorkom spel- en stijlfouten
 • Stuur je CV op als PDF-bestand
 • Geef het document jouw naam
 • Indien je een foto toevoegt: Zorg dat deze professioneel is. (dus geen bikini/alcohol/selfie/iemand eraf geknipt/zonnebril/decolleté)
 • Als je foto niet heel professioneel is, maak hem dan zwart/wit, want dan oogt hij professioneler

Motivatiebrief – Do’s

 • Logische opbouw 
(attention, interest, desire, action)
 • Helder en overzichtelijk
 • Kort (1A4)
 • Pakkende opening
 • Motivatie duidelijk en concreet maken
 • Professionele schrijfstijl
 • Laat een ander je brief lezen
 • Geef het document jouw naam
 • Stuur je motivatiebrief op als PDF-bestand

Motivatiebrief – Don’ts

 • De brief moet geen herhaling zijn van je CV
 • Geen populair taalgebruik
 • Belicht geen kwaliteiten die je niet bezit
 • Voorkom een langdradig verhaal
 • Voorkom lange zinnen
 • Vermijd voegwoorden en lastige zinsconstructies
 • Gebruik geen afkortingen en onnodig lastige woorden
 • Loop niet op de zaken vooruit
 • Je brief is geen e-mail
 • Begin niet te veel zinnen met “ik”
 • Bezoek de website
 • Lees je in over de organisatie en de afdeling waar je solliciteert
 • Probeer erachter te komen hoe de sollicitatieprocedure werkt
 • Check achtergrond van de gesprekspartners
 (mag op LinkedIn)
 • Lees je sollicitatiestukken en scriptie nogmaals door
 • Bedenk welke zaken je wilt benadrukken
 • Bedenk welke vragen je zelf wilt stellen
 • Bereid minstens 1 vraag voor
 • Wees eerlijk naar jezelf over je zwakke punten
 • Schrijf je zwakke en sterke punten uit
 • Vraag eventueel feedback aan een persoon die dicht bij je staat voor je persoonlijke punten

Bereid voor het gesprek voorbeelden voor volgens de STAR-methode:

 1. Situation: Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je een bepaald complex probleem moest oplossen?
 2. Task: Wat was de opdracht die je daarbij had?
 3. Action: Wat voor activiteiten ontplooide je in dat kader?
 4. Result: Wat was het resultaat van je activiteiten? Welke effecten traden hierbij op?
 • Wees op tijd, maar ook niet te vroeg (15 min is goed)
 • Sta ruim van tevoren op zodat je niet slaperig overkomt
 • Een uur van tevoren niet meer roken
 • Praat niet te veel
 • Ken je eigen sterke en zwakke punten
 • Ben je bewust van je lichaamshouding en gezichtsuitdrukkingen. Non-verbale communicatie is erg belangrijk!
 • Praat mensen niet naar de mond
 • Het gesprek is pas afgelopen als je buiten staat
 • Bij afwijzing altijd even bellen (spreek de recruiter niet in de kroeg aan)
 • Business
 • Business Casual
 • Casual