Actievoorwaarden Collegebundel winactie 2021

Deelname actie

 1. Deelname aan deze actie is kosteloos.
 2. Deelname vindt plaats wanneer je jouw unieke collegebundel code invult op het formulier op rechtencircuit.nl/registreren.
  1. Eenmalige deelname per persoon.
  2. Deelname aan deze actie is alleen mogelijk met een geldige Collegebundel code
 3. Medewerkers van Wolters Kluwer en Rechtencircuit.nl zijn uitgesloten van deelname deze actie
 4. De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld op onze social media kanalen en/of op het in te vullen formulier.
 5. Wolters Kluwer en Rechtencircuit.nl zijn te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.
 6. Je kunt tot en met 17 oktober meedoen aan deze actie. De winnaar wordt rond 1 november bekend gemaakt.

Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan derden     .
 2. Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de Rechtencircuit.nl nieuwsbrief, indien hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 3. Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Prijzen

 1. 1e prijs: huur ter waarde van €500,-.
  Wij vragen de winnaar een kopie van zijn/haar huurcontract op te sturen, inclusief bankgegevens, zodat wij direct het bedrag kunnen overmaken. Dit e-mail     adres wordt nader bekend gemaakt in de correspondentie met de winnaar. Houd rekening met de betalingstermijn van Wolters Kluwer.
 2. 2e prijs: Basic Fit abonnement
  Dit betreft het comfort abonnement van €19,99 per 4 weken. De winnaar wordt gevraagd het abonnement zelf af te sluiten waarna de rekening naar Wolters Kluwer gestuurd kan worden, inclusief bankgegevens. Dit e-mail     adres wordt bekend gemaakt in de correspondentie met de winnaar. Vervolgens wordt het bedrag zo snel mogelijk overgemaakt. Houd rekening met de betalingstermijn van Wolters Kluwer.
 3. 3e prijs: Swapfiets abonnement
  Dit betreft de Original fiets met 6 maanden abonnement van €16,90 per maand. De winnaar wordt gevraagd het abonnement zelf af te sluiten waarna de rekening naar Wolters Kluwer gestuurd kan worden, inclusief bankgegevens. Dit e-mail     adres wordt bekend gemaakt in de correspondentie met de winnaar. Vervolgens wordt het bedrag zo snel mogelijk overgemaakt. Houd rekening met de      betalingstermijn van Wolters Kluwer.

 

Winnaar

 1. De winnaar van deze actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 2. De winnaars van deze actie worden via onze social media kanalen bekend gemaakt. Indien er een correct e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Wolters Kluwer en Rechtencircuit.nl zijn bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
 5. Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 6. Winnaars worden geacht een kort interview te geven over de gewonnen prijs, zodat die content via onze social kanalen gedeeld kan worden.
 7. Het is niet mogelijk de gewonnen prijs om te ruilen voor iets anders.

 

Scroll naar top