Tikkertje met Titanen: Advocaat Wouter den Harder

spa

Veel dank ben ik verschuldigd aan mijn oud-collega advocaat Marianne Zeeman voor het doorgeven van de pen in deze rubriek. Het is een eer om door een ander als ‘Titaan’ te worden betiteld en een bijdrage voor de lezers van Rechtencircuit te mogen schrijven. Graag vertel ik jullie iets over mijn carrière en geef ik jullie wat tips en hopelijk wat inspiratie mee voor jullie toekomst.

Ik zie dat mij inmiddels veel interessante ‘Titanen’ zijn voorgegaan. Van raadsheren tot advocaten, van wethouders tot estate planners. Voor alle rechtenstudenten die deze bijdrage zullen lezen, is dat meteen mijn eerste tip: lees ook de bijdragen van de andere Titanen. Zij delen allerlei interessante ervaringen waar je in het vervolg van je carrière echt iets aan kunt hebben.

Even voorstellen

Dan iets over mijzelf. Mijn naam is Wouter den Harder. Ik ben 40 jaar en inmiddels 11 jaar advocaat. Ik werk bij Stijl Advocaten te Amsterdam en ben gespecialiseerd in het adviseren en – vooral ook – procederen over (mislukte) projectontwikkelingen en geschillen over vastgoed, huurrecht en bouwrecht. Dat ik advocaat zou worden, was tijdens mijn studie echter allerminst vanzelfsprekend. Veel van jullie zullen dit wellicht herkennen; tijdens mijn studie had ik geen idee wat ik precies wilde worden. Deze keuzestress is beslist niet iets om je zorgen over te maken. De vraag is vooral hoe je met die keuzestress omgaat. Ik heb daar twee concrete tips voor.

De eerste is wellicht een open deur, maar daarom niet minder van belang. Loop tijdens je master een praktijkstage of volg een masterclass als je de kans hebt. Een stage vergt uiteraard de nodige inspanning en studietijd, maar het helpt je enorm met het maken van je keuze. Belangrijk vind ik ook om je niet blind te staren op een stage bij de grotere Zuidas-kantoren. Juist ook stages bij kleinere kantoren of traineeships bij de overheid zijn waardevol. Ons kantoor, Stijl Advocaten te Amsterdam, is altijd op zoek naar goede studenten die bij ons een studentstage willen lopen, dus schroom niet om mij daarvoor te benaderen!

De tweede tip om met je keuzestress om te gaan is: kies niet direct voor een advocaat-stage, maar denk ook eens aan een juridisch detacheringsbureau, zoals Brunel, DPA of Yacht. Ik kon destijds ook beginnen als junior juridisch medewerker bij Houthoff, maar mijn eerste opdracht voor de eerste maanden, zou het verwerken van duizenden gegevens in Excel-tabellen zijn. Dat leek mij weinig leerzaam. Om die reden heb ik destijds ook gekozen voor een juridisch detacheringsbureau. Zij plaatsen je voor bepaalde tijd bij diverse opdrachtgevers voor specifieke projecten. Zo kan je in korte tijd bij meerdere bedrijven een kijkje in de keuken nemen.

Uiteindelijk heb ik na ongeveer 8 jaar alsnog de overstap naar de advocatuur gemaakt. De ervaringen die ik inmiddels als bedrijfsjurist had opgedaan, waren daarbij – en zijn nog steeds – heel waardevol. Zo begrijp je bijvoorbeeld beter dat niet alle zaken louter juridisch zijn. Soms voeren commerciële of politieke belangen in een zaak de boventoon. Die afwegingen zijn juridisch vaak minder relevant en leiden soms zelfs tot een strategie in de zaak tegen mijn advies in. Omdat ik dit ook als bedrijfsjurist heb meegemaakt, kan ik onze cliënten daarin nu beter adviseren.

Onafhankelijkheid is de kern

Tot slot spreek ik graag nog een wens voor de toekomst uit. Ik hoop dat er minder kritiek wordt geleverd op onze rechtspraak. Je hoort het de laatste tijd veel: de rechter zou te veel macht naar zich toe trekken en op de stoel van de politiek gaan zitten. De macht moet weer terug naar het volk, zoals sommige politieke partijen dat dan verwoorden. Dit speelt niet alleen in Nederland. Onlangs is in Polen een wet aangenomen die het in de kern mogelijk maakt dat rechters kunnen worden ontslagen als ze kritiek hebben op de regering.

Dit is naar mijn mening een zorgelijke ontwikkeling. De rechtspraak is een van de drie pijlers van onze rechtsstaat en de spreiding van de macht (de trias politica). Het is daarom essentieel dat de rechter in alle onafhankelijkheid en zonder enige bemoeienis van de overheid zijn uitspraken kan doen, zeker in zaken tegen diezelfde overheid. En ja, ook rechters zijn mensen en maken dus fouten, maar daarvoor bestaat de mogelijkheid van hoger beroep en cassatie waarbij nieuwe rechters opnieuw en volledig onafhankelijk naar de zaak zullen kijken. Op het moment dat de rechter ontslagen zou kunnen worden vanwege zijn beslissing, dan begeven we ons echt op een hellend vlak.

Bovendien is mijn ervaring dat onze rechters goed ingelezen, zeer professioneel en kundig zijn. Onze rechtspraak behoort volgens World Justice Project Rule of Law Index ook tot de beste vijf ter wereld en gelukkig opereren onze rechters geheel onafhankelijk van de politiek en de waan van de dag. Kortom, we mogen trots zijn op onze rechtspraak en moeten voorzichtig zijn de rechtsprekende macht ten faveure van de uitvoerende macht te gaan beteugelen.

En de pen gaat naar…

Ik sluit mijn bijdrage af door de pen over te dragen aan een volgende Titaan: Fatih Ibili. Met Fatih heb ik 20 jaar geleden de studie rechtsgeleerdheid doorlopen. Fatih heeft daarna een aantal jaar bij de Hoge Raad gewerkt en is nu hoogleraar bij de RUG en raadsheer bij het Hof Den Haag. Wat mij betreft een echte juridische titaan, die ongetwijfeld interessante ervaringen en kennis met jullie kan delen. Alvast veel leesplezier!

Meer over

Deel dit artikel

Scroll naar top