Tikkertje met Titanen: Advocaat Sander van Elst

Sander van Elst

Allereerst dank aan Allard Hanrath voor het doorgeven van de pen. Allard en ik kennen elkaar van ons beider eerste kantoor, Pot Jonker Advocaten: een middelgroot advocatenkantoor in Haarlem. Ik heb daar ruim negen jaar met veel plezier gewerkt.

Advocaat en curator

Na de eerste jaren werkzaam te zijn geweest binnen de ondernemingsrechtsectie, heb ik mij toegelegd op het Insolventierecht: faillissementen en surseances van betaling. Mijn werkzaamheden bestonden sindsdien uit het als curator optreden in faillissementen en het als advocaat adviseren en procederen op het gebied van met name het ondernemings- en insolventierecht. Het was een boeiende en afwisselende praktijk. Op het ene moment zat ik achter mijn bureau, te schrijven aan een brief, contract of processtuk, om op het andere moment in de auto te springen op weg naar een eerder die dag uitgesproken faillissement.

De failliete ondernemingen waren bij aankomst niet zelden nog gewoon in bedrijf. Dat maakt het werk van een curator extra dynamisch, zeker tijdens de eerste dagen. Iedereen kijkt naar jou, maar als curator weet je vaak nog niets van de onderneming en haar problematiek. Toch wordt van de curator verwacht dat hij snel beslissingen neemt; tijd voor rustig beraad ontbreekt veelal. Dat vraagt om ervaring, improvisatietalent en durf, maar zeker ook om een gedegen kennis van het recht.

De theorie in de praktijk

Hoewel de faillissementspraktijk mij enorm heeft geboeid, heeft het faillissementsrecht niet altijd mijn bijzondere interesse gehad. Als ik eerlijk ben is het tegenovergestelde zelfs het geval. Tijdens de studie vond ik het faillissementsrecht maar saai, erg theoretisch en weinig tot de verbeelding sprekend. Dat veranderde echter in de praktijk. De theorie kwam tot leven.

Aan studenten van nu zou ik dan ook als tip willen geven: ga vooral kijken in de praktijk. Loop een stage of ga bijvoorbeeld werken bij een rechtswinkel. Ik heb dat laatste gedaan, in het Amsterdamse stadsdeel Zuidoost: De Bijlmer. Behalve dat ik toen heb gezien hoe het recht in de praktijk functioneert, en soms ook niet, heb ik werkelijk iets voor die mensen kunnen betekenen. Voor veel bezoekers was de rechtswinkel de laatste strohalm.

Iets anders dat ik studenten zou willen meegeven is: kijk bij de keuze van je vakken of studierichting niet alleen naar wat je daarmee later kunt gaan doen en al helemaal niet naar wat je ermee zou kunnen verdienen. Kies in de eerste plaats de vakken en richting die je leuk en interessant vindt. De verdieping komt later wel. Een studie legt feitelijk alleen de basis.

Verstand versus gevoel

In 2012, na twaalf jaar advocatuur, ben ik overgestapt naar het bankbedrijf: Rabobank. Van advocaat tot bankier dus. Het was een bewuste keuze, maar geen eenvoudige beslissing. Ik was nog steeds gelukkig met mijn advocatenbestaan, maar tegelijkertijd wilde ik meer van ‘de wereld’ zien; ik zocht zowel verdieping als verbreding. Eenmaal binnen de bank wist ik dat ik de juiste keuze had gemaakt. Carrièrebeslissingen neem je met verstand, zo heb ik toen geleerd.

Bijzonder Beheer; de slagers van de bank?

Binnen Rabobank ben ik de eerste vijf jaar werkzaam geweest op de afdeling Financial Restructuring & Recovery: Bijzonder Beheer, kortgezegd. Vandaaruit werden de grotere zakelijke financieringen van de bank gemanaged en de relaties met de betreffende klanten onderhouden. Het was 2012 toen ik begon, midden in de crisis dus, en veel ondernemingen verkeerden in zwaar weer. Een zeer bijzondere en dynamische tijd kortom, waarin ik het bankbedrijf goed heb leren kennen.

De afdeling Bijzonder Beheer wordt niet zelden negatief bejegend. Het zijn ‘de slagers van de bank’, zo hoor je nogal eens zeggen. De werkelijkheid is anders. Het streven van Bijzonder Beheer is in de eerste plaats gericht op het gezond krijgen van de onderneming, op continuïteit dus. Je kunt Bijzonder Beheer dan ook beter vergelijken de ‘intensive care’. De klant krijgt de aandacht en behandeling die onder de gegeven omstandigheden nodig is.

In het streven naar continuïteit slaagt de bank gelukkig ook in het merendeel van de gevallen: ongeveer 70% van de onderneming in Bijzonder Beheer verlaat de afdeling in goede gezondheid. Dat wordt zelden verteld.

Werken binnen een grote organisatie

Rabobank is een grote organisatie. Dat biedt aan werknemers ruimte voor verandering en ontwikkeling. Het wordt zelfs gestimuleerd. Overstappen van de ene functie naar de ander is dan ook niet ongebruikelijk binnen Rabobank.

Zelf heb ik in 2017 een nieuw stap gemaakt: terug naar de advocatuur, zonder Rabobank te verlaten overigens. Als advocaat (in loondienst van Rabobank) sta ik opgesteld voor de verschillende onderdelen en afdelingen van de bank, waaronder ‘mijn oude afdeling’ Bijzonder Beheer. Een perfectie combinatie van mijn twee eerdere betrekkingen dus.

De pen gaat naar…

Ik geef de pen graag door aan Esther Vroegh. Ik ken Esther uit mijn tijd binnen de Haarlemse (jonge)balie; de plaatselijke vereniging van (jonge) advocaten. Wij zijn in hetzelfde jaar (2000) als advocaat beëdigd.

Esther doet totaal iets anders dan ik. Zij is strafrechtadvocaat. Maar juist ook daarom zie ik graag dat Esther de pen van mij overneemt. Esther heeft vast en zeker veel interessants te melden.

Meer over

Deel dit artikel

Scroll naar top